Litografi i La Ceiba

Utvalda

WP_001568

Överföring av ett foto, en bild eller en text

Inom den litografiska processen finns olika sätt att teckna på stenen. Jag har berättat om crayon, lavering med tusch och min sista övning var att överföra en bild, ett foto eller en text. Hela tiden handlar det om hur man lägger fettet på stenen. Där fettet finns på stenen kommer färger att fastna och efter tryckning på en litografisk press blir det färg på papper.

Inom litografi tecknar man spegelvänt vilket leder till att det direkta trycket på stenen blir rättvänt. I litografiska tryckmetoden, ligger tryckande och icke-tryckande partier på samma plan. Metoden skiljer sig hantverksmässigt mycket från djuptrycket, högtrycket och screentrycket

Alois Senefelder kallade sin uppfinning för ”kemiska processen” eftersom det kräver en del moment som ska följas noggrant för att blanda gummiarabicum med salpetersyra. .  Syrans speciella koncentration, gör att etsning, varierar efter tecknings karaktär och på det sättet kan man behålla bildernas gråtoner på stenen.

Det är mästerprinter som erfaras de kunskaperna. För mig som konstnär är det viktigt att ta del av de erfarenheterna för att experimentera och producera min konst som jag önskar.

Stentrycket är en urkraft, ett uttryck och skönhet till skillnad från zink och aluminiumplåt. Stenen är ett levande material som hela tiden är i dialog med mig.