Litografi i La Ceiba

Utvalda

WP_001568

Överföring av ett foto, en bild eller en text

Inom den litografiska processen finns olika sätt att teckna på stenen. Jag har berättat om crayon, lavering med tusch och min sista övning var att överföra en bild, ett foto eller en text. Hela tiden handlar det om hur man lägger fettet på stenen. Där fettet finns på stenen kommer färger att fastna och efter tryckning på en litografisk press blir det färg på papper.

Inom litografi tecknar man spegelvänt vilket leder till att det direkta trycket på stenen blir rättvänt. I litografiska tryckmetoden, ligger tryckande och icke-tryckande partier på samma plan. Metoden skiljer sig hantverksmässigt mycket från djuptrycket, högtrycket och screentrycket

Alois Senefelder kallade sin uppfinning för ”kemiska processen” eftersom det kräver en del moment som ska följas noggrant för att blanda gummiarabicum med salpetersyra. .  Syrans speciella koncentration, gör att etsning, varierar efter tecknings karaktär och på det sättet kan man behålla bildernas gråtoner på stenen.

Det är mästerprinter som erfaras de kunskaperna. För mig som konstnär är det viktigt att ta del av de erfarenheterna för att experimentera och producera min konst som jag önskar.

Stentrycket är en urkraft, ett uttryck och skönhet till skillnad från zink och aluminiumplåt. Stenen är ett levande material som hela tiden är i dialog med mig.

 

Litografi kursen i Grafikverkstad La Ceiba

Utvalda

WP_001595

Lavering med tusch

Vid stranden.

Tiden rinner iväg och vi har hunnit med en del. Jag jobbar med litografi och min kontakt med mexikansk marmor har varit annorlunda än den som jag är vand vid Solnhofen stenar. För det första går mycket fortare att slippa marmor eftersom fetter inte penetrerar så längre ner på stenen, fetten stannar mera på ytan.

Första klassen ritade vi med vanlig crayon, litografiska pennor, som kräver teknik att rita jämnt och det verkar som fetter sprider sig snabbare på marmor. Andra dagen gjorde vi en lavering med tusch som man blandar med vatten för att styra grå toner på bilden och det var intressant att se hur vädret påverkan litografiska processen, mera sol fortare ångar vatten. Det gäller att utveckla känslan för lokala materialen.

Litografi metoden bygger på principen att fett och vatten stöter bort varandra.

 

Litografi

Utvalda

WP_001520WP_001523

Litografikursen

Litografi i Grafikverkstad i La Ceiba, Coatepec, Mexico.

Idag var min första lektion av litografi. Litografi är den revolutionerande plantrycksmetoden som Alois Senefelders uppfann 1796. Litografi – från grekiskan grafein: skriva och lithos: sten- att skriva och rita på sten.

Jag började med att slipa stenen mycket plan och sedan tecknade jag med svart krita direkt på den. Noterar att alla material som jag använder här är gjorda här på verkstad med lokala material.

För mig är det här den ursprungliga litografiska metoden som jag har fastnad vid. Det är en ädel metod som har utvecklas med olika personligheter. Det finns olika stilar beroende på lokala material men magin som stenar bär med sig är det samma.

Här i México jobbar jag med mexikansk marmor som skiljer från porfri kalksten från Solnhofen i hårdhet på ytan och färgen. Det kommer bli spännande att se resultaten av metoden på bild, i tryck och på papper!