Träsnittsteknik.

KraftenKraften, Träsnitt, egentryck, upplaga 35 ex

Träsnitt är en grafisk teknik där bilden ritas på den plana sidan av ett träblock och det som skall förbli vitt skärs bort med olika redskap t.ex. håljärn eller en kniv. Det som inte skurits bort blir färgat i det färdiga trycket.

I mitt grafiska arbete jobbar jag med olika metoder, själv har jag fastnat för stentryck och träsnittsmetoder. ”Kraften” är en bild skapad enligt den traditionella träsnittstekniken.

Värdighet i konsten

Världens Kvinnor

Oljemåleri

Som bildkonstnär vill jag lyfta fram tankarna om kultur i samhället, som Daniel Sandström, ny kulturchef på Svenska Dagbladet skrev i sin artikel att kultur har en existentiell kraft och nödvändighet. Jag håller med Sandström att kulturjournalistiken står inför utmaningen att återta den värdighet som konsten har tappat. Med mina bilder vill jag förmedla den dimension som vi människor är i behov av, att uttrycka eller identifiera sig genom konsten och det tycker jag är värdefullt.

 

Vad är konst för mig?

Parte Descanso

Descanso – Vilande

Teckning, Giclée, Numrerad upplaga 10st, tryck i Art Fine Papper
 

Konsten sätter mig i ett andligt tillstånd där jag får kontakt med nuet. Med hjälp av konsten kan jag skapa nya uttryck och få nya perspektiv på skönhet.

Jag, Berta Guerra Aredal är född 1950 i Curicó, Chile. Svensk medborgare, bor och verkar i Stockholm sedan 36 år tillbaka. Sedan 1985 har jag deltagit i ett flertal utställningar som har varit både jurybedömda och separata utställningar. Här kommer ni att kunna läsa om vad som inspirerar mig, mina tankar, olika tekniker och de olika projekt som jag driver. Ni kommer även att få information om mina kommande utställningar och andra konstaktiviteter som intresserar mig.

Drivkraften i mitt konstnärskap har varit min fascination för kroppens skönhet. Men det har också funnits något djupare som har passionerat mig, något som ligger bortom det fysiska och rent estetiska. Det är helt enkelt en annan dimension. Det är konst för mig.

Vad är konst för dig?