Färg i Litografi

Utvalda

Torso Olmeca, Berta Guerra Aredal

Torso Olmeca, Berta Guerra Aredal

Att trycka färg

Torso Olmeca, 8 ex

Man börjar med att välja stenen och sedan slipa och kornera denna. Man bestämmer kvaliteten på papper, kollar pressen och rivaren. Bilden prepareras med hurtz, talk och etsas fast med en blandning av gummi arabicum + antal droppar av salpetersyra beroende på bildens valörer.

En etsning börjar alltid från den ljusaste gråtonen till den svartaste tonen i bilden. Sedan tvättas bilden bort från stenen och valsas noga med pennfärg. Pennfärg är viktigt för bildens hållbarhet speciellt om stenen trycks många gånger.

Stenen provtrycks.

Att trycka färg kräver att man har en exakt passning, passmärkena gör det möjligt att sätta färg på samma ställe varje gång man trycker en ny färg. På det sättet kan man trycka flera antal färger på bilden. Är konstnären skicklig att lägga färger kan hen spara arbete, tid och reducera produktionsbudgeten.

Det brukar vara en sten eller plåt för varje färg. Varje verkstad har sin arbetsrutin.

Litografi i La Ceiba

Utvalda

WP_001568

Överföring av ett foto, en bild eller en text

Inom den litografiska processen finns olika sätt att teckna på stenen. Jag har berättat om crayon, lavering med tusch och min sista övning var att överföra en bild, ett foto eller en text. Hela tiden handlar det om hur man lägger fettet på stenen. Där fettet finns på stenen kommer färger att fastna och efter tryckning på en litografisk press blir det färg på papper.

Inom litografi tecknar man spegelvänt vilket leder till att det direkta trycket på stenen blir rättvänt. I litografiska tryckmetoden, ligger tryckande och icke-tryckande partier på samma plan. Metoden skiljer sig hantverksmässigt mycket från djuptrycket, högtrycket och screentrycket

Alois Senefelder kallade sin uppfinning för ”kemiska processen” eftersom det kräver en del moment som ska följas noggrant för att blanda gummiarabicum med salpetersyra. .  Syrans speciella koncentration, gör att etsning, varierar efter tecknings karaktär och på det sättet kan man behålla bildernas gråtoner på stenen.

Det är mästerprinter som erfaras de kunskaperna. För mig som konstnär är det viktigt att ta del av de erfarenheterna för att experimentera och producera min konst som jag önskar.

Stentrycket är en urkraft, ett uttryck och skönhet till skillnad från zink och aluminiumplåt. Stenen är ett levande material som hela tiden är i dialog med mig.

 

Litografi kursen i Grafikverkstad La Ceiba

Utvalda

WP_001595

Lavering med tusch

Vid stranden.

Tiden rinner iväg och vi har hunnit med en del. Jag jobbar med litografi och min kontakt med mexikansk marmor har varit annorlunda än den som jag är vand vid Solnhofen stenar. För det första går mycket fortare att slippa marmor eftersom fetter inte penetrerar så längre ner på stenen, fetten stannar mera på ytan.

Första klassen ritade vi med vanlig crayon, litografiska pennor, som kräver teknik att rita jämnt och det verkar som fetter sprider sig snabbare på marmor. Andra dagen gjorde vi en lavering med tusch som man blandar med vatten för att styra grå toner på bilden och det var intressant att se hur vädret påverkan litografiska processen, mera sol fortare ångar vatten. Det gäller att utveckla känslan för lokala materialen.

Litografi metoden bygger på principen att fett och vatten stöter bort varandra.

 

Litografi

Utvalda

WP_001520WP_001523

Litografikursen

Litografi i Grafikverkstad i La Ceiba, Coatepec, Mexico.

Idag var min första lektion av litografi. Litografi är den revolutionerande plantrycksmetoden som Alois Senefelders uppfann 1796. Litografi – från grekiskan grafein: skriva och lithos: sten- att skriva och rita på sten.

Jag började med att slipa stenen mycket plan och sedan tecknade jag med svart krita direkt på den. Noterar att alla material som jag använder här är gjorda här på verkstad med lokala material.

För mig är det här den ursprungliga litografiska metoden som jag har fastnad vid. Det är en ädel metod som har utvecklas med olika personligheter. Det finns olika stilar beroende på lokala material men magin som stenar bär med sig är det samma.

Här i México jobbar jag med mexikansk marmor som skiljer från porfri kalksten från Solnhofen i hårdhet på ytan och färgen. Det kommer bli spännande att se resultaten av metoden på bild, i tryck och på papper!

 

Grafikverkstad La Ceiba

Utvalda

WP_001437

La Ceiba Gráfica

Nu är jag i Hacienda La Orduña, Coatepec för att börja min Art in Residence i ”La Ceiba Gráfica”.

Grafikverkstad La Ceiba är ett konstcentrum, som specialiserat sig på bruket av hållbara traditionella grafiska tekniker.  La Ceiba har ett rykte för sitt innovativa arbete i grafisk konst, som innefattar användning av lokala resurser och hållbara material. Centret är specialiserat på traditionell litografi med mexikansk marmor.

Det var forskare och expert på traditionell litografi Per Anderson som tog initiativet tillsammans med konstnärers i förening La Ceiba Veracruzanos, att börja detta projekt. Per har forskat regionens material för litografi under en lång period och tack vare sina studier 2005 kunde de öppnade detta centrum.

Mina Muskler

Utvalda

Musculos IBertagaArt

Ártico

Träsnitt, egentryck upplaga av 30 ex

Dikten ”Mina muskler” ur konstboken Konst för livet.

När jag spänner mina muskler, är jag fylld
av smärta och trötthet.
När jag sträcker min kropp sträcker sig mina muskler
Oh! … vad skönt det känns.

När jag leker med mjuka rörelser utan att stressa dem
känner jag mig fantastisk,
… Då är jag helt fri …

© Berta Guerra Aredal

Konst för livet

Utvalda

Konst for livet 45 BertagaArt

”Konst för livet”

Konstbok

Mitt livs konstprojekt ”Kultur för livet” belyser frågorna som berör oss människor i den personliga utvecklingen som var och en genomgår i sitt liv. 1997 producerade jag min första skrivelse om ”Kultur för livet”:

”Med dagens förhållanden är det inte konstigt att vi människor mår som vi gör. Ingen lär oss att vara medvetna om våra kroppar, att förstå varför det är viktigt att ta in tillräckligt med näring, sköta och underhålla kroppen, att inte stressa ihjäl sig utan använda sin kreativa förmåga för att hålla sig frisk. I stället blir kroppen sjuk, p.g.a misskötsel, straff, illamående och den okunnigheten som vi bär med oss”.

Ett av de syften som min konst förmedlar är impulsen för att upptäcka enkla insikter för en förbättring av välmående.

 

 

 

 

 

För att hålla oss i form!

Utvalda

nudewebb

Flexibilitet

Måleri, tusch, olja och pastell

För att hålla oss i form kräver en del planering, kunskaper och fantasi. Disciplin är en nödvändig nyckel i strävan att hålla sig i form. Rörelser, glädje och mål är absolut jobbet som behövs för att bevara kroppen och hälsan. Inte minst känslor är en viktig komponent i vår hälsa, så skrev jag 1997:

”De flesta av oss har inte verktyg för att hantera bl. a våra känslor. Känslorna sätter sig slutligen i vår kropp i olika form och framför allt som rädsla och panik när vi konfronteras med sjukdomar. Det är kroppen som sörjer och reagerar på livets situationer. Varje organ i kroppen har sitt liv och varje känsla i kroppen har sin uttrycksform.”

 

 

 

Litografiska Akademin-Stipendiet 2013

Untitled

 

Förra året fick jag Litografiska Akademins stipendium! Stipendiet gav mig äran att få arbeta på Grafikwerstatt i Dresden. Jag arbetade med litografi enbart på film den här gången.  Här i Tyskland kallas denna metod för ”allgrafi” som klart och tydligt skiljs från benämningen ”litografi” som har behållit sin ursprungliga betydelse, arbetet på sten. Resultatet blev en konstbok, ”Tramas” (sv. Ramar), där ”allgrafier” och typografier samsas.

 Jag hade även glädjen att träffa andra stipendiater från Grekland och USA och en del kollegor från olika platser från Tyskland.

 

 

berta

Reduktionsmetoden, den förlorade formen.

I skogens sokande

 Den ständig Sökande

Träsnitt, förlorade formen, egen tryck upplaga på 8 ex.

Här använder jag samma stock för alla färger. Inom tryckningsprocessen börjar jag antingen med den ljusaste eller den mörkaste färgen när jag bygger vidare på bilden som jag tänkt mig och varje färg trycks i så många blad som upplagan avser. Sedan fortsätter jag att karva för nästa färg och när jag är klar med den biten trycker jag därefter på tidigare nämnda blad. Proceduren upprepas tills jag är nöjd med bilden. Antalet färger tas fram med samma stock. Den metoden tillåter inte en att trycka flera upplagor av bilden efter du har tryckt din första upplaga. Matrisen ändrar sig efter varje färg, därför kallas metoden ”den förlorade formen”.